مشخصات بانکی برای خرید خدمات
شماره حساب بانک صادرات: 0315075916007
شماره کارت صادرات: 0684 8881 6910 6037
شماره حساب بانک ملی: 0338305693005
شماره کارت ملی: 1173 1701 9913 6037
به نام محمد مهدی قراگزلو

برای خرید الکترونیکی خدمات مبلغ واریزی را در کادر زیر وارد کنید و بعد روی بنر زرین پل کلیک فرمایید


شماره تلفن پشتیبانی سایت
09365229665 , 09195543772